Új képzési forma: Rendészeti 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés

Rendészeti 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés – 1 osztály: 34 fő

 

XXXVIII. Rendészeti ágazati képzés: 22 Közszolgálat szakmacsoport:
Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek

 

Ebbe a 4 évfolyamos rendvédelmi pályára előkészítő szakközépiskolai képzésünkbe olyan tanulókat várunk, akik jó tanulmányi eredményük mellett érdeklődnek a közszolgálat valamely területe (pl. a rendészeti pályák) iránt.

A jelenleg induló képzési rendszerben a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát megelőző négy évben szakmai szakközépiskolai rendészeti ágazati oktatásban vesznek részt a jelentkezők. Diákjaink a középiskolai közismereti tantárgyak mellett megismerik a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a személy- és vagyonvédelem szolgálatellátására vonatkozó általános szabályokat, elsajátítják a személy- és vagyonvédelmi, a tűzoltó és tűzmegelőzési alapismereteket, illetve a büntetés-végrehajtási alapismereteket. Megismerkednek a képzéshez tartozó jogi fogalmakkal, az Alaptörvény rendelkezéseivel, az állampolgárságra vonatkozó szabályokkal, az emberi és a polgári jog alapjaival, a büntetőjog általános rendelkezéseivel és a kriminalisztika eszközeivel, módszereivel. Kiemelten kezeljük az ifjúságvédelem és a bűnmegelőzés feladatainak elsajátíttatását.

A speciális gyakorlat tantárgy tanítása során a fizikai erőnlét továbbfejlesztése és az alapvető alaki mozgások elsajátítása kiemelt feladatként kerül oktatásra. Diákjaink a heti öt testnevelési órán felül 2 órában önvédelmi képzést kapnak és fegyvertechnikai, lövészeti kiképzésben is részesülnek. A középiskolai tanulmányaik során kiemelten kezeljük a kommunikációs készségek fejlesztését, a szakmai informatikai és idegen nyelvi tudásuk bővítését. A végzős évfolyamok a közismereti tantárgyak mellett szakmai tárgyból tesznek közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát.

Az alapozó képzésünk lehetőséget biztosít az egyetemi továbbtanuláshoz, a tiszthelyettesképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy az azonnali munkavállaláshoz személy- és vagyonőr, esetleg segédfelügyelői munkakörben.

A hozzánk jelentkező tanulók és szüleik szóbeli elbeszélgetésen, a tanulók fizikai- erőnléti felmérésen és vesznek részt. Ezen alkalommal részletes tájékoztatást kapnak a képzésről és írásbeli megállapodásban vállalják a keresztyén egyházi iskola törvényekben és rendeletekben foglalt szabályainak az elfogadását és betartását. A jelentkező 8. osztályt végzett diákokat tanulmányi eredményük (magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, testnevelés) és fizikai-erőnléti felkészültségük (gyakorlati alkalmasság) alapján rangsoroljuk. A felvétel előfeltétele a képzésre való előjelentkezési lap beadása, amelyen szerepel az egészségügyi alkalmassági iskolaorvosi javaslat és a szülői nyilatkozat.

Az oktatás specialitásai:

  • Minden évfolyamon (9-12.) rendészeti szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek a diákok (heti 6-7-8-11 óra).
  • A tanév végén kötelező szakmai gyakorlat (9. évf. 35, 10. évf. 65, 11. évf. 105 óra).
  • A 12. év végén közismereti és kötelező komplex szakmai érettségi vizsgát (közép- v. emelt szinten) tesznek a végzősök „Fegyveres szervek és vagyonvédelem” tárgyból.
  • Az érettségivel azonnal betölthető munkakör: személy és vagyonőr, segédfelügyelő.
  • A rendészeti szakközépiskolában és az egyetemi vagy főiskolai továbbtanulásnál a szakmai érettségi vizsga felvételi pontokat jelent!

Ajánljuk a rendőri, tűzoltó - katasztrófavédelmi, büntetés-végrehajtási felügyelői és katonai pályára (honvéd altiszt) készülőknek.

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (3 éves képzés), vagy kétéves tiszthelyettes-képzés valamelyik rendészeti szakközépiskolában. (Adyliget, Körmend, Miskolc, Szeged).