Az Arany János Diákszövetség Egyesület 2013. évi közgyűlésének jegyzőkönyve

Jegyzőkönyv

Készült az Arany János Diákszövetség Egyesület éves közgyűlésén 2013. szeptember 21-én a gimnázium dísztermében.

A közgyűlést az iskola erre az alkalomra szerveződött kamarakórusa nyitotta meg népdalcsokorral. A kamarakórus tagjai: A népdalokat válogatta és betanította Ecsedi Péter.

A megjelent vendégeket Dr. Borókai Gábor ügyvezető elnök köszöntötte. Bevezetőjében utalt a templomi áhítat vezérgondolatára: „A szeretet és a józanság lelke tartott meg bennünket.” A fogyasztás állandó generálása hazug világot eredményez; illetve állandó növekedési kényszert teremt. Ezek a tényezők vezetnek a válsághelyzetekhez. Ezért nagyon fontos lenne a kultúra teremtőerejére támaszkodni. Felsorolt néhány példát arra, amikor a kulturális rendezvények, csoportosulások pozitív irányba befolyásolták egy-egy közösség életét. Reményét fejezte ki, hogy a Diákszövetség tagsága is képes lesz hasonló megmozdulásokra.

Bemutatta a két előadót: Pintér Zsoltot, az intézmény egykori diákját, aki jelenleg a PTE egyetemi docense, fejvadász és karrierszakértő, valamint Szabó Sándor természetfotóst. Ő szintén a nagykőrösi gimnáziumban töltötte középiskolás éveit.

A tartalmas, jó hangulatú előadások után került sor az elmúlt év eseményeinek áttekintésére, az előző közgyűlésen felmerült problémák és kérdések megválaszolására.

Néma főhajtással emlékeztünk elhunyt tagtársainkra: Zöldi Ferencre és Körtvélyesi Lászlóra.

Évekkel ezelőtt fölvetődött, hogy Dr. Törös László emlékére a Tátra utcát Dr. Törös László utcára kellene keresztelni. Ehhez az önkormányzat nem járult hozzá, viszont javasolta, hogy a Dr. Törös László egykori házával majdnem szemben lévő parkot átalakítsák, a B. Tóth-szobrot korábbi helyére helyezzék vissza, és így a parkot Dr. Törös László Emlékparkká nyilvánítsák.

Az Egyesület közgyűlésére minden évben szeptember 3. szombatján kerül sor. Ezek szerint a következő közgyűlést 2014. szeptember 20-án tartjuk.

Suba Lajos titkár bejelentette, hogy a legidősebb, gimnáziumunkban érettségizett növendéket Dr. Koczogh Ákosné Huszár Katalint hamarosan felkeresik, meglátogatják, beszélgetnek vele diákéveiről. Megragadva az alkalmat virágcsokorral köszöntötte a közgyűlésen megjelent legidősebb volt diákot, a 95 éves Fazekas Istvánné Boriska nénit.

Bagyinszki János az elmúlt évben felvetette, hogy Szilágyi Szabolcsnak az 56-os eseményekről írt háromkötetes könyvében elmarasztaló megjegyzések olvashatók a gimnáziummal, akkori nevelőtestületével kapcsolatban. Suba Lajos titkár eloszlatta ezt a félreértést; olvasta a művet, abban semmi sértőre nem bukkant.

A titkár a tagság nevében gratulált Dr. Borókai Gábornak, aki nemrégiben magas kormánykitüntetést vehetett át: a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét. Hasonlóan magas kitüntetésben, a magyar Érdemrend lovagkeresztjében részesült Dr. Ábrahám Zoltán, aki városunk szülötte, és az Egyesület tagja.

A Diákszövetség 1926-ban alakult és 1927-ben lett bejegyezve. Újjáalakulása 2007. augusztus 24-én történt Arany János Diákszövetség Egyesület néven. Az „Öregdiákok” nem a hivatalos elnevezés.

Suba Lajos titkár kikérte a tagság véleményét a következő kérdésben: hagyományosan a gimnázium ad helyet az érettségi találkozóknak. A portaszolgálatért, és a tanterem takarításáért 500+500 Ft-ot kértünk eddig. Voltak osztályok, akik még ezt is sokallták. A vezetőségi ülésen merült föl, hogy ezt az összeget egységesen osztályonként 3000 Ft-ra kellene emelni. A nyilvántartás szerint évente 20-25 találkozóra kerül sor. A bevétel a Diákszövetségé lenne, amit aztán az alapszabályban meghatározott módon nemes célokra fordíthatna. A titkár adott némi gondolkodási időt. Közben ismertette az Egyesület anyagi helyzetét, és meghívta a jelenlévőket ebédre. (A már beszedett ebédek árát a befizetők az ebéd folyamán visszakapták.) A 3000 Ft-os összeghatárhoz visszakanyarodva a titkár elmondta, hogy az 50 éves érettségi találkozójukat tartó osztályok tagjai emléklapot kapnak. A közgyűlés napján tartott osztálytalálkozókon a gimnáziumba való belépés ingyenes, hiszen a ház úgyis nyitva van.

Dr. Borókai Gábor elmondta, hogy az összeget ő terjesztette elő a vezetőségi ülésen. Nagyságát azzal indokolta, hogy manapság már semmit nem adnak ingyen, termet bérelni is csak pénzért lehet. Elképzelhetőnek tartotta, hogy az első időkben lesz némi ellenállás, de ha az összeget egy főre vetítjük, akkor az osztálylétszámtól függően 200-300 Ft lesz. A fix összeget jobbnak tartotta, mint a létszám szerint való fizetést, tekintve, hogy a találkozók előtt kell megkötni a szerződést. Ekkor még nem lehet pontosan tudni, hányan is jönnek el az összejövetelre. Javasolta továbbá, hogy az 50 éves érettségi találkozó legyen a határ. Azon és a következő alkalmakon már ne kelljen terembérletet fizetni.

Szokonya István pontosított: az információ közzétételekor 3000 Ft/ alkalom legyen a megfogalmazásban.

Gál Géza felhívta a figyelmet arra, hogy tudatosítani kell, mit is takar ez a 3000 Ft: ügyeletet és teremrendezést. Ez egy szolgáltatás, tehát fizetni kell érte. Megjegyezte, hogy – ha a találkozó résztvevőinek már nem kell terembérleti díjat fizetniük -, adományozhatnak is.  Elmondta, hogy találkozott már olyan volt diákkal, aki azért nem akar tag lenni, mert nem akkor érettségizett, amikor az iskola egyházi fennhatóság alá tartozott.

Suba Lajos rögtön kiegészítette: Az Egyesületbe minden volt gimnáziumi diák beléphet, sőt pártoló tagokat is szívesen fogadunk. Mindig elbeszélget előzetesen az osztálytalálkozók szervezőivel, és mindig mindenkit belépésre buzdít. A következő kérdéseket tette fel: Van-e észrevétel javaslat? Kik legyenek a jövő évi közgyűlés díszvendégei?

Pánczél Tivadarné azt kérte, hogy legyen az előadóknak mikrofon, mert hangszíntől, hangerőtől függően nem mindenkit lehet egyformán hallani és érteni. Megköszönte azt a szíves fogadtatást amiben minden alkalommal részesülnek az ideérkezők.

Diószeginé Dr. Szépe Katalin megismételte a kérését: az Egyesület adja ki Horváth Zoltán könyvét, ami Nagykőrös céhes iparával kapcsolatos.

Suba Lajos szerint a téma speciális, nem biztos, hogy minden példány gazdára találna. Utánajártak, a nyomdai költségek elérnék a 600-700 ezer Ft-ot, ennyit nem bír el az Egyesület. A könyvtárban rendelkezésre áll néhány példány, az érdeklődők a könyvet onnan kikölcsönözhetik. Egyébként is közeledik Arany János születésének 200. évfordulója (2017-ben) és ekkor nagy feladat hárul a gimnáziumra is az ünnepségsorozatban.

Tóth Barna megemlítette, hogy ő újságíróként 2000-2001-ben cikksorozatot írt  „ A XX. Század és XY” címmel. Jó lenne ezeket a riportokat, cikkeket egy füzetben kiadni.

Suba Lajos a felvetést nagyon pártolta, mert szerinte szép kiegészítője lenne már megjelent egyéb példányoknak. Megköszönte Mikó Péternek az iskola bejáratára készített díszrácsot. Az 1943 előtt végzettek láthatták a rácsot. Korabeli képeken megmaradt, illetve a felső részről nem szerelték le. Onnan vették az alapmintát. Így sikerült az eredeti állapotot visszaállítani.

Végső momentumként a jelenlévő tagság – bár nem határozatképes – támogatta az osztálytalálkozónként kért 3000 Ft-os összeget.

Suba Lajos titkár a vendégeket az énekterembe invitálta ebédre.

K. m. f.
Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna