Iskolánkról

Iskolánkról

 

450 éves intézményünk és otthonunk, az Árpád-korban alapított alföldi kisváros, Nagykőrös történelme szorosan összefonódik.

Jelenlegi épületünk a 19-20 század fordulóján épült, szecessziós stílusban.
Méretei és jellegzetes tetőszerkezete, kupolája, csúcsdísze révén Nagykőrös központjának egyik legszebb, leglátványosabb épülete.

Az 1996/97-es tanévben megkezdődött, majd 2000-ben befejeződött a gimnázium tetőszerkezetének felújítása. A gimnázium belső tere is fokozatosan megújult. A folyosók falait díszburkolással láttuk el. Korszerűsítettük a mellékhelyiségeket, világítótesteket, kicseréltük az elöregedett ablakkereteket és folyosói szekrényeket. A díszterem ízléses dekorációjával, egyedileg készült székeivel előadások és konferenciák rendezésének, valamint az érettségi vizsgák lebonyolításának méltó helyévé alakult át. Iskolagalériát alakítottunk ki a földszinten, tisztelgésként Biczó Géza egykori növendékünk és festőművész rajztanárunk emlékének. Az internátusban megtörtént a konyha korszerű átalakítása. Faragott igei útmutatások kerültek elhelyezésre a bejárati ajtó fölé. Kovácsoltvas padokat, lócákat helyeztünk el az udvarra. A 2006/2007-es tanév legnagyobb beruházásaként a tornatermi vizesblokkok és öltözők újultak meg. A 2007/2008-as ünnepi tanévnyitóra megszépült az iskola homlokzata, új csatorna került a tetőre, valamint térburkoló kövek, frissen ültetett tuják teszik vonzóvá az épület külső megjelenését.

 

Könyvtárunk közel 37 ezer könyvvel, 250 videokazettányi képanyaggal, CD-vel és hangkazettával áll a diákok és a tanárok rendelkezésére. A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt pályázaton jelentős összeget nyert iskolánk, mely biztosította az Országos Széchényi Könyvtár restaurátorainak a költségét. Könyvtárunk muzeális állományának ötödén végezték el a szükséges munkákat.

Megterveztük és elkészíttettük tanár és diák számára az intézmény múltját és szellemiségét tükröző egyenruhát és annak kiegészítőit: a címerünkkel ellátott iskolajelvényt tűzzománcból, majd a hímzett Bocskai-nyakkendőt, végül az ünnepi öltözethez tartozó mellényt, ami hímzett sújtásával, a nyakkendő és az iskolajelvény mellett méltó viseletünk lett kiemelt alkalmainkon.

Az 1997/98-as tanévtől Suba Lajos igazgató úr tervei alapján új formában, a kor kívánalmainak megfelelő tartalommal és kivitelben jelenik meg minden évben az iskola évkönyve, mely hagyománytiszteletből az 1853/54-es első szám Tudósítvány elnevezését kapta. A számadatok mellett az iskola életéről több és színesebb írást, rajzot és fényképet tárunk olvasóink elé. 2001-től Gimnáziumi füzetek címmel színvonalas kiadványsorozatot indítottunk el. Az intézmény szélesebb körű megismerését magyar és idegen nyelvű tájékoztató anyagok, kártyanaptárak, matricák készítésével tesszük lehetővé.

Programjainkkal igyekszünk erősíteni a közösséghez való tartozás érzését. Mindenki számára megélhető és átélhető csodálatos érzelmi azonosulásra nyílik mód az együttes élmények, a közös tevékenységi alkalmak, a hagyományok és szokások ápolása során, a vidám, felszabadult osztálylégkör segítségével. Az együvé tartozás erősíti diákjaink felelősségérzetét. Ennek során egyre többen átélik, hogy magatartásuknak, minden tettüknek súlya van a közösség életében. Énekkarunk és szavalóink hagyományainkhoz híven méltó módon képviselik iskolánkat az egyházi és városi rendezvényeken. A „Miénk a színpad” című művészeti bemutatót évente – emlékezetes előadásokkal – megrendezzük, melyre a város érdeklődő közönségét meghívjuk. Az iskola szervezésében, minden év májusában jó hangulatú „Madarak és fák napját” tartunk a város szélén lévő Pálfája erdőben. Egy-egy tanév visszatérő, emlékezetes programjai a „Zenei Ki Mit Tud?”, a karácsonyi és farsangi együttlétek, a nemzeti és egyházi ünnepek, megemlékezések.

Diákjaink a harmadik évezredben élik felnőtt életüket, ehhez kell református iskolánknak tudást és tartást biztosítani, a sok bizonytalanság között is az Ige biztos iránymutatására támaszkodva. Azért kell dolgoznunk, szeretetben és békességben épülnünk, hogy teljesíteni tudjuk a ránk bízott feladatokat. Mindannyian építőkövek vagyunk Isten iskolájának épületében. Példát mutatva, ismerettel és lelki táplálékkal, sok-sok élménnyel gazdagítva cselekedjük meg feladatainkat.