Nevelőtestület 2021/2022 tanévben

                Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium nevelőtestülete 

Név

Beosztás

Tanított tantárgyai

   Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea

   igazgató

   jogi ismeretek

   Balog Gabriella 

   igazgatóhelyettes

   osztályfőnök (12.a)

   digitális kultúra, informatika, német nyelv,  matematika

   Dr. Szolga Sándor 

   igazgatóhelyettes

   magyar nyelv és irodalom

   Bálint Zoltánné 

   osztályfőnök (9.c)

   biológia, kémia

   Bányainé Schleisz-Bognár

   Viktória Emma

   osztályfőnök (12.d)

   testnevelés

   Bartusné Tóth Nóra

Humán mkv.   

osztályfőnök (9.a)

   olasz nyelv, történelem

   Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna

 

   magyar nyelv és irodalom, német nyelv

   Cselóczkiné Tóth Erika

   osztályfőnök (10.a)

   magyar nyelv és irodalom, történelem

   Dr. Fülöp Tiborné

 

   testnevelés

   Ecsedi Péter

 

   ének-zene

   Filó Bence

 

   református hit- és erkölcstan

   Földi-Kovács Anikó

 

   matematika

   Gyaraky Márta

 

   angol nyelv

   Hernádi László

 

   katolikus hit- és erkölcstan

   Jauch József

 

   matematika

   Kálmánné Faragó Adél

  

   magyar nyelv és irodalom, angol nyelv,

   Kocsis Szilvia

 Osztályfőnöki mkv. 

osztályfőnök (12.b)

   történelem, földrajz

   Kovácsné Sopajti Bernadett

 

   német nyelv

   Körtvélyesi Dávid

 DÖK segitő

   osztályfőnök (12.c)

könyvtáros 

   történelem

   Lencsés Tamás

 rendszergazda

   informatika, digitális kultúra

   Lencsésné Balogh Lídia Annamária

osztályfőnök (9.b)

   német nyelv, református hit- és erkölcstan

   Mari László

 

   digitális kultúra, informatika

   Marton Balázs

 

   fizika

   Mészáros Hermina

Természettudomány mkv.
osztályfőnök (10.e)

   biológia, kémia

   Mihók Anikó

 

   katolikus hit-és erkölcstan

   Molnár Attila 

 Testnevelés mkv.

   testnevelés

   Nagy Anett

 

   katolikus hit- és erkölcstan

   Onhauszné Godó Benita

 osztályfőnök (8.a)

   magyar nyelv és irodalom

   Oszlánczi Andrea

Hittan mkv.

   osztályfőnök (11.d)

   református hit- és erkölcstan, történelem

   Palainé Zubány Anna

 

   testnevelés

   Papné Farkas Ágota

osztályfőnök (10.c)

   matematika, informatika, ügyviteli ismeretek

   Petró Emese Sára

 

   magyar nyelv és irodalom, német nyelv

   Ragóné Ország Zita

  

   angol nyelv, német nyelv

   Sági Erzsébet Monika 

Nyelvi mkv.

osztályfőnök (11.a)

   angol nyelv

   Sári Zoltán 

 

   vizuális kultúra

   Somogyi Rita

 osztályfőnök (11.b)

   angol nyelv

   Suba Csaba

 osztályfőnök (11.c)

   matematika

   Subáné Kis Anna

 osztályfőnök (7.a)

   magyar nyelv és irodalom, mozgókép és médiaismeret

   Szalánczi Péter

 osztályfőnök (9.e)

   testnevelés

   Szeleczki Renáta

     angol nyelv, olasz nyelv

   Szentgróti Antalné

 

   matematika

   Szrapkóné Ferencz Orsolya

 osztályfőnök (10.b)

   angol nyelv

   Szűcs András

     angol nyelv

   Szűcs Klára

 

   biológia

   Tömösköziné Védfy Orsolya

   fejlesztőpedagógus

   gyógypedagógus

   Vraukó János

 

   történelem, földrajz

   Zódorné Csákó Zsuzsanna

 Matematika mkv.

   matematika

   Angyal Olga

 

   rendészeti szakmai tárgy

   Dr. Nagy-Bognár Anett

 

   rendészeti szakmai tárgy

   Ambrus Zoltán

 

   rendészeti szakmai tárgy

   Szelei László

 

   rendészeti szakmai tárgy

   Maginé Erdős Veronika

 

   GYED