In memoriam Tatai István Győző

In memoriam
Tatai István Győző

(Kocsér, 1941.08.07. – Budapest, 2017.06.05.)

 

„Az igaznak az emlékezete áldott!”
(Péld. 10,7)

Szomorú szívvel tudatom, hogy elhunyt Tatai István ny. igazgatóhelyettes, gimnáziumi tanár.

1941. augusztus 7-én született Kocséron. Iskoláit Kocséron, majd Nagykőrösön az Arany János Gimnáziumban (1959) végezte. „Csodálatos gyermekkorom volt.” – mondta. Kiváló tanáraira – Páhán Istvánra, Dr. Lázár Erzsébetre, Dr. Nánási Miklósnéra, Dr. Törös Lászlóra, Bazsó Lajosra – hálás szívvel emlékezett.

1964-ben szerzett Szegeden a JATE-en, jeles eredménnyel magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. Ebben az évben került iskolánkba (1964. augusztus 1.) és egy év megszakítással közel 40 évet dolgozott. A kezdeti években – mint minden férfi kolléga –tanári munkája mellett óraadóként a fiúkollégium nevelőtanára volt. Munkáját mindig rendkívüli pontossággal és lelkiismeretesen végezte. A memoritereket, a „könyvnélküli” verseket mindig megkövetelte diákjaitól. Tóth Tibor óráit látogatta és nagyon sokat tanult tőle kezdő tanárként. Rendszeresen segítette a városi társadalmi szervezeteket, főleg az irodalmi területen.

Az „Oktatásügy Kiváló Dolgozója” kitüntetést 1975-ben, a „Kiváló Pedagógus” díjat 1978-ban kapta meg. A tantestület által alapított legmagasabb kitüntetést, a Bánóczy Endre Pedagógiai-díjat 1987-ben ítélte oda számára a nevelőtestület. Az igazgató több évtizedes példamutató tanári és vezetőtársi munkáját „Tanácsosi Címmel” jutalmazta (2001). 2003-ban megkapta Nagykőrös város „PRO URBE” díját.

A nagykőrösi balladamondó verseny jegyzőjeként a kezdetektől részt vett a szervezésben és a lebonyolításban is. Számos diákját készítette fel a versenyekre. Tege Antalt, a békéscsabai színház tagját külön is szívesen említette. Odaadó és példaértékű munkáját mindig elismerés övezte. 1991-től 2003-ig, nyugdíjba vonulásáig igazgatóhelyettesként dolgozott. A gimnázium teljes életére rálátással bíró vezetőként rendkívül sokat vállalt az intézet eredményes működésében. Amikor iskolánk a Károli Egyetem gyakorlóiskolája lett, a magyar tantárgy egyik vezetőtanári munkáját látta el még óraadó nyugdíjasként is.

Szeretettel vállalta 2007-ben az öregdiákok egyesületének újjáalakulásakor az elnöki teendőket. Néhány év elteltével azonban kérte a felmentését. Igyekeztem meggyőzni, hogy maradjon, de egyéb dolgai miatt köszönettel visszautasított. Az Arany János Társaság titkárának Tóth Tibor elnök kérte fel, majd együtt is fejezték be a vezetésben vállalt teendőiket. Számos kiemelkedő előadás és rendezvény szervezése fűződik nevéhez.

Aktív tanári és nyugdíjas éveiben is számos iskolai kiadvány megjelentetését segítette. Utoljára az Arany János nagykőrösi verseihez írt bevezetőt.

Boldog házasságban élt feleségével, Pörnye Etelkával, aki szintén a gimnázium elismert tanára volt. Egy leánygyermekük született, Laura (1975), akit rendkívüli szeretettel neveltek.

2017. június elején került kórházba, ahol megállapították, hogy a gyilkos kór végzetesen emészti szervezetét. 2017. június 5-én adta vissza lelkét Teremtőjének.

Isten adjon békés nyugalmat neki!

Nagykőrös, 2017. június 7.

Hálás emlékezéssel

                                                                                                                      Suba Lajos
                                                                                                                        igazgató