Külföldi nyelvtanulás

 

 

Ahogyan arról már több gimnáziumi tanár és diák értesülhetett, a 2019/2020-as tanévben nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben, 9. vagy 11. évfolyamban tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részt alanyi jogon. A nyelvtanulást támogató program keretében a Nemzeti Alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek célországaiban (amely lehet: Ausztria, Németország, Egyesült Királyság, Málta, Írország valamint Franciaország) vehetnek részt a tanulók a nyelvtanulásban. A program hazai költségvetési forrásból valósul meg, amely azt jelenti, hogy minden érintett tanuló alanyi jogon vehet részt a programban a támogatás elnyerése után, ehhez azonban pályázni kell. Az idei nyelvtanulási programra való jelentkezés még nem indult el, csak előzetes igényfelmérések zajlanak.

A célországokban történő nylevtanulás három formában valósulhat meg: 
 
  • A hazai középiskolák által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a mínősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben.
  • Tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben.
  • A hazai középiskolák által a partnerintézményekkel közösen szervezett projektalapú mobilitás a célországokban az április 1-től november 1-ig terjedő időszakban. E mobilitásoknak is a tanulók idegennyelv-tudásának fejlesztése a fő célja.

A nyelvtanulási programról, bővebben itt olvashatnak!