Talentum Alapítvány

Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.10401990-49565252-54531004
Adószám: 19177311-1-13

A Tálentum Alapítvány célja az iskola tehetséges tanulóinak támogatása. Anyagi segítséget nyújt bel-és külföldi nyelvtanfolyamokon, tehetséggondozó táborban illetve egyéb tanfolyamokon való részvételhez. Elősegíti a tehetséges, de anyagilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű diákok képzését. Feladatának tekinti az oktatás és nevelés területén a képességfejlesztést és az ismeretterjesztést.

Az Alapítvány támogatását pályázat útján lehet elnyerni egy tanévben két alkalommal: októberben és februárban. A pályázatokat a háromfős kuratórium bírálja el, és ítéli meg az anyagi támogatás összegét figyelembe véve a tanuló iskolai előmenetelét, a közösségi munkában és hitéletben való részvételét.

Az alapítványt adományával bárki segítheti. Anyagi biztonságát elsősorban a szülők éves támogatása illetve az adók 1%-ának felajánlása teremti meg.