Nevelőtestület 2020/2021 tanévben

                Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium nevelőtestülete 

Név

Beosztás

Tanított tantárgyai

   Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea

   igazgató

   jogi ismeretek

   Balog Gabriella 

   igazgatóhelyettes

   osztályfőnök (11.a)

   digitális kultúra, informatika, német nyelv

   Dr. Szolga Sándor 

   igazgatóhelyettes

   magyar nyelv és irodalom

   Bálint Zoltánné 

   osztályfőnök (12.a)

   biológia, kémia

   Bányainé Schleisz-Bognár Viktória Emma

   osztályfőnök (11.d)

   testnevelés

   Bartusné Tóth Nóra

   Humán mkv.   

   osztályfőnök (8.a)

   olasz nyelv, történelem, technika és életvitel

   Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna

 

   magyar nyelv és irodalom, német nyelv

   Cselóczkiné Tóth Erika

   osztályfőnök (9.a)

   magyar nyelv és irodalom, történelem

   Dr. Fülöp Tiborné

 

   testnevelés

   Ecsedi Péter

 

   ének-zene

   Filó Bence

 

   református hit- és erkölcstan

   Földi-Kovács Anikó

 

   matematika

   Gyaraky Márta

 

   angol nyelv

   Hernádi László

 

   katolikus hit- és erkölcstan

   Jauch József

 

   matematika

   Kálmánné Faragó Adél

   osztályfőnök (12.b)

   magyar nyelv és irodalom, angol nyelv,

   Kocsis Szilvia

   Osztályfőnöki mkv. 

  osztályfőnök (11.b)

   történelem, földrajz

   Kovácsné Sopajti Bernadett

 

   német nyelv

   Körtvélyesi Dávid

   DÖK segitő

   osztályfőnök (11.c)  

   történelem, könyvtár

   Lajtár Istvánné

 

   fizika

   Lencsés Tamás

   rendszergazda

   informatika, digitális kultúra

   Lencsésné Balogh Lídia Annamária

 

   német nyelv, református hit- és erkölcstan

   Mari László

 

   digitális kultúra, informatika

   Marton Balázs

 

   fizika

   Mészáros Hermina

  Természettudomány mkv.

   biológia, kémia

   Mihók Anikó

 

   katolikus hit-és erkölcstan

   Molnár Attila 

   Testnevelés mkv.

   testnevelés

   Nagy Anett

 

   katolikus hit- és erkölcstan

   Onhauszné Godó Benita

   osztályfőnök (7.a)

   magyar nyelv és irodalom

   Oszlánczi Andrea

   Hittan mkv.

   osztályfőnök (10.d)

   református hit- és erkölcstan, történelem

   Palainé Zubány Anna

 

   testnevelés

   Palotai Renáta

 

   angol nyelv, olasz nyelv

   Papné Farkas Ágota

   osztályfőnök (9.c)

   matematika, informatika, ügyviteli ismeretek

   Petró Emese Sára

 

   magyar nyelv és irodalom, német nyelv

   Ragóné Ország Zita

   osztályfőnök (9.e)

   angol nyelv, német nyelv

   Rókáné Szekeres Gabriella

 

   matematika, Technika és tervezés

   Sági Erzsébet Monika 

   Nyelvi mkv.

   osztályfőnök (10.a)

   angol nyelv

   Sári Zoltán 

 

   vizuális kultúra

   Somogyi Rita

   osztályfőnök (10.b)

   angol nyelv

   Suba Csaba

   osztályfőnök (10.c)

   matematika, mozgókép és médiaismeret

   Subáné Kis Anna

   osztályfőnök (12.c)

   magyar nyelv és irodalom, mozgókép és médiaismeret

   Szalánczi Péter

   osztályfőnök (12.d)

   testnevelés

   Szentgróti Antalné

 

   matematika

   Szrapkóné Ferencz Orsolya

   osztályfőnök (9.b)

   angol nyelv

   Szűcs Klára

 

   biológia

   Tömösköziné Védfy Orsolya

   ifjúságvédelmi felelős

   gyógypedagógus

   Varga Anna

 

   református hit- és erkölcstan

   Vraukó János

 

   történelem, földrajz

   Zódorné Csákó Zsuzsanna

   Matematika mkv.

   matematika

   Angyal Olga

 

   rendészeti szakmai tárgy

   Dr. Nagy-Bognár Anett

 

   rendészeti szakmai tárgy

   Kishalmi Tibor

 

   rendészeti szakmai tárgy

   Szabó László

 

   rendészeti szakmai tárgy

   Szelei László

 

   rendészeti szakmai tárgy

   Maginé Erdős Veronika

 

   GYED