Nevelőtestület 2020/2021 tanévben

Név Oktatott tantárgyak,feladatok
Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea igazgató - Rendv. Jog és közig. Közsz. Ügyi. Ism., Közsz. ügyint. alapf. Kü. ism.
Balog Gabriella  igazgatóhelyettes - Informatika, Informatika közép szintű érettségi felkészítő, Német nyelv, osztályfőnök (11.a)
Dr. Szolga Sándor  igazgatóhelyettes - Magyar nyelv és irodalom
Angyal Olga  Magánbiztonság és vagyonvédelem, Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
Bálint Zoltánné  Kémia, Biológia osztályfőnök (12.a)
Bányainé Schleisz-Bognár Viktória Emma Testnevelés, osztályfőnök (11.d)
Bartusné Tóth Nóra Történelem, Olasz nyelv; Humán mkv; osztályfőnök (8.a)
Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom, Német nyelv
Cselóczkiné Tóth Erika Magyar nyelv és irodalom, Történelem, osztályfőnök (9.a)
Dr. Fülöp Tiborné Testnevelés
Ecsedi Péter Ének-zene
Földi-Kovács Anikó Matematika
Gyaraky Márta Angol
Hernádi László Katolikus hit- és erkölcstan
Jauch József Matematika
Kálmánné Faragó Adél Magyar nyelv és irodalom, Angol nyelv, osztályfőnök (12.b)
Kishalmi Tibor Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat, Speciális gyakorlat
Somogyi Rita Angol nyelv, Rendészeti szakmai angol nyelv, osztályfőnök (10.b)
Kocsis Szilvia Történelem, Földrajz; Osztályfőnöki mkv.; osztályfőnök (11.b)
Kovácsné Sopajti Bernadett Német nyelv
Körtvélyesi Dávid Történelem, tankönyvfelelős, DÖK segitő, osztályfőnök (11.c)
Lajtár Istvánné Fizika
Lencsés Tamás Informatika
Lencsésné Balogh Lídia Annamária Német nyelv, Református hit- és erkölcstan
Mari Laszló Informatika, Fizika
Marton Balázs Fizika
Mészáros Hermina Biológia,Kémia,Természettudomány mkv.;
Mihók Anikó Katolikus hit-és erkölcstan
Molnár Attila  Testnevelés; Testnevelés mkv.
Nagy Anett Katolikus hit- és erkölcstan
Dr. Nagy-Bognár Anett Jogi és közigazgatási ismeretek
Onhauszné Godó Benita Magyar nyelv és irodalom, osztályfőnök (7.a)
Oszlánczi Andrea Református hit- és erkölcstan, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Történelem; Hittan mkv.; osztályfőnök (10.d)
Palainé Zubány Anna Testnevelés
Papné Farkas Ágota Matematika, Informatika, osztályfőnök (9.c)
Palotai Renáta Angol, olasz nyelv, Média csoportvezető
Petró Emese Magyar nyelv és irodalom, Német nyelv, Média csoportvezető
Ragóné Ország Zita Angol, német nyelv, osztályfőnök (9.e)
Sági Monika  Angol nyelv, Nyelvi mkv.; osztályfőnök (10.a)
Sári Zoltán  Rajz és vizuális kultúra
Suba Csaba Matematika, osztályfőnök (10.c)
Subáné Kis Anna Magyar nyelv és irodalom, Mozgóképkultúra és médiaismeret, osztályfőnök (12.c)
Szabó László Fegyveres szervek és vagyonvédelem, Magánbiztonság és vagyonvédelem, Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat, Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
Szalánczi Péter Testnevelés, osztályfőnök (12.d)
Szentgróti Antalné Matematika
Szrapkóné Ferencz Orsolya Angol nyelv, osztályfőnök (9.b)
Szűcs Klára Biológia
Tömösköziné Védfy Orsolya Gyógypedagógus, ifjúságvédelmi felelős
Vraukó János Történelem, Földrajz
Zódorné Csákó Zsuzsanna Matematika, Matematika mkv.