Végzős tanulóink érettségi vizsgát tettek

Befejeződtek az érettségi vizsgák. Szeretettel gratulálunk a sikeres vizsgát tevő tanulóinknak és osztályfőnökeiknek - Bartusné Tóth Nóra, Oszlánczi Andrea, és Somogyi Rita tanárnőknek, valamint Suba Csaba tanár úrnak!