Beiratkozási tájékoztató

Tisztelt Szülők! Kedves leendő Gimnazisták!

A jelenlegi járványügyi helyzet következtében a gimnáziumunkba felvett leendő hetedikes és kilencedikes diákok személyes beiratkozására nincs lehetőség, ezért a beiratkozás két lépcsőben történik.

1. Előjelentkezés intézményünk honlapján található elektronikus adatlap kitöltésével és visszaküldésével 2020. június 5-től 2020. június 19-ig. Az űrlapot ide kattintva érheti el.

2. Az alább felsorolt dokumentumok 2020. június 22-én, 23-án vagy 24-én 8 órától 15 óráig a gimnázium portáján lezárt A4-es borítékban történő leadásával. (A borítékon kérjük feltüntetni a tanuló nevét, leendő osztályának évfolyamát és betűjelét!)

 • általános iskolai év végi bizonyítványának MÁSOLATÁT az utolsó tanévről,
 • személyi igazolványának, lakcímét igazoló hatósági igazolványának MÁSOLATÁT,
 • születési anyakönyvi kivonatának MÁSOLATÁT,
 • TAJ kártyájának MÁSOLATÁT,
 • oltási kiskönyvének MÁSOLATÁT,
 • a csatolt egészségügyi kérdőívet KITÖLTVE és ALÁÍRVA, (Itt töltheti le DOCX vagy PDF formátumban.)
 • a csatolt Beiratkozási adatlapot KITÖLTVE és ALÁÍRVA, (Itt töltheti le DOCX vagy PDF formátumban.)
 • a csatolt nyilatkozatot a szülői felügyeleti jogról KITÖLTVE és ALÁÍRVA, (Itt töltheti le DOCX vagy PDF formátumban.)
 • egyedül nevelő szülő esetén a gondviselői jog hivatalos igazolásának MÁSOLATÁT,
 • A diákigazolvány igényléséhez az okmányirodában kiállított fényképes Nemzeti Egységes Kártyarendszer – Adatlapot kell benyújtani!
 • A szülő köteles nyilatkozni és az alátámasztó érvényes irat fénymásolatával igazolni, ha gyermeke valamely tantárgy általános iskolai tanulása alóli felmentést, vagy a tantárgy értékelésére vonatkozó mentességet (szakértői bizottsági, illetve orvosi szakvéleményt pl: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia stb. esetén) kapott.

Az előjelentkezés és a dokumentumok leadása együttesen jelenti a beiratkozás érvényességét.

Az új növendékek évkezdő tiszakécskei kirándulása (Kécskei Pallérozó) tervezett időpontja: 2020. augusztus 28. A kirándulás költségét, 5000 Ft-ot az induláskor kell befizetni. (strandbelépő, meleg ebéd, útiköltség stb.)

Amennyiben az iskolaválasztási szándék a beiratkozásig módosult, kérjük azt írásban 2020. június 24-ig jelezzék.A beiratkozás alapos indok nélküli elmaradása esetén a férőhelyet fenntartani nem áll módunkban.

A tanévkezdéssel kapcsolatos további tudnivalókról folyamatosan tájékozódjon iskolánk web- és facebook oldalán!

A tanév hátralévő részére jó tanulást, a nyárra kellemes vakációt kívánok!

  Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea
igazgató